1.13.8.19
Adaugat: Filtru după operatori și o coloană pentru operator în Registrul de casă.
Adaugat: Export-ul în factura armenească cu formatul XML.
Adaugat: Rapoartele pentru Punct de lucru acum sunt disponibile și în secția Rapoarte la modul Touch Screen.
Adaugat: Întoarce raportul pe ecranul Punctului de Vânzare
Adaugat: Butonul de împrospătare către Registrul de casă.
Adaugat: Suport pentru împrimanța fiscală armenească Tremol.
Adaugat: Prețurile la raportul de valabilitate la o data concretă.
Adaugat: Un buton separat pentru unirea facturii și mutarea cumpărătorului în Touch Screen.
Adaugat: Salveaza ultimul raport lansat în timpul ce programul restartează.
Adaugat: Suport pentru Coduri de Stocuri în bonul grafic EscPos.
Adaugat: Înscrie câmpul și filtrul în rapoarte pentru operațiuni, unde se necesită.Adaugat: Permite utilizatorului să facă comenzi sau să finalizeze vânzările în Touch Screen.
Adaugat: Permite utilizatorului să activeze individual butoanele de plată pe ecranul Punctului de Vânzare.
Adaugat: Raport pentru datoria partenerilor.
Adaugat: Anunț la trecere în managementul stocurilor, când se alege o cantitate mai mare de operații cu diferite prețuri de achiziție pentru unul și același stoc.
Adaugat: Schema documentelor armenenești.
Imbunatatit: Împrospătat prețul de achiziție a stocului după recalcularea prețurilor de achiziție, când perioada de recalculare include și ziua de astăzi.
Imbunatatit: Când calcularea prețului mediu de achiziție ia în considerare și prețurile cu valoarea 0.
Imbunatatit: Schimbat minimumul numerelor documentului permis cum pentru o locatie asa si pentru 10 000.
Imbunatatit: Nu termină printarea bonurilor în cazul, în care impimanța gruzină Daisy arată eroarea hârtiei.
Imbunatatit: Formatarea câmpurilor în lista de câmpuri în designer-ul documentelor.
Imbunatatit: Recomandarile denumirilor fișierilor de ieșire.
Imbunatatit: Distribuția butonului de ales bancnote în dialogurile de plată.
Imbunatatit: Se vizualizează doar semnele semnificative la vizualizarea cantității pe ecranele externe.
Imbunatatit: Tipărește stocurile pe bonuri bucătare din subgrupe grupelor alese a stocurilor pentru imprimanța dată.
Imbunatatit: Utilizatorilor fără licențe IncoCloud deacum este mereu permis sa își recupereze bazele de date.
Imbunatatit: Adaugată întrarea pentru operațiunile, care sunt curățate înainte de a fi închise.
Imbunatatit: În cazul, în care utilizatorul poate accesa doar un grup IncoCloud, alegerea se efectuiază automat în timpul recuperării bazei de date din IncoCloud.
Imbunatatit: Utilizatorul defoult nu mai poate face redactii, pentru că acest fapt poate cauza probleme la adăugarea unui nou utilizator și al face inactiv.
Imbunatatit: Automat clarifica toate platile partenerului in cazul, in care datoria este suta la suta platita.
Imbunatatit: Dialogul de plata nu se vizualizează la sălvarea inventarului cu datoria negativă.
Imbunatatit: Calcularea prețului mediu lucrând cu valorile negative.
Imbunatatit: Ascunderea denumirilor lungi a articolilor în modul Touch Screen.
Corectat: La cererea unei noi întrări a Registrului de casă fată de utilizatorul, care este legat de locatie, campul locației poate să rămână gol.
Corectat: Redactarea întrării Registrului de casă poate salva totalul incorect în cazul, în care valuta se rotungește până la 1.
Corectat: Erori la scrierea totalului cu cuvinte la rotungimea pana la 1.
Corectat: Operațiunea de anulare vizualizează incorect coloana cu prețul de vânzare.
Corectat: Apăsând Salveaza în Anulare, operațiunea nu răspunde înainte ca aceasta operațiune să fie salvată.
Corectat: Textul pe butoanele pas cu pas în vrăjitorul bazei de date uneori este tăiat.
Corectat: Vânzarea se întoarce necalculată, până când se calculează cifra de afaceri în raportul cifra de afaceri pe vânzări.
Corectat: Salvarea unei noi operațiuni cu transformare, arată noua operațiune ca cea corectată.
Corectat: Apăsând Enter în dialogurile cu texte, mereu răspunde comanda Da sau OK.
Corectat: Aranjare incorectă a mesajelor textuale în creația documentelor.
Corectat: înscriere incorectă a Registrului de casă în timpul adăugării plății avansare.
Corectat: Locația nu se închide, când se crează o nouă întrare a registrului de casă în cazul, în care utilizatorul este legat la locație.
corectat: Plata cu ordinul de plată, bazat pe cash, nu adaugă o nouă întrare în Registrul de casă.
Corectat: Rezultat gresit in rapoarte, care folosesc filtru după dată, oră și rang.
Corectat: Utilizatorii fără acces la grupele IncoCloud nu pot adăuga licențe.
Corectat: Anunțul referitor la informația necesară pentru baza de date din IncoCloud poate apărea sub economizorul ecranului.
1.12.12.26
1. Adăugat: Posibilitatea de a bloca schimbările interfeței utilizatorului și împrospătării Panelului.
2. Adăugat: Un nou tip de filtru pentru câmpurile de dată în interfața Rapoartelor – mai mult/mai puțin de un minut în urmă.
3. Adăugat: Funcționalitatea de copie de rezervă și recuperarea tuturor parametrilor pentru Meniul de fișiere.
4. Optimizarea: Calcularea prețului venit în rețete, la fel cum se calculează în confecționare.
5. Optimizare: Încărcare mai rapidă documentelor, care însoțesc mărfurile.
6. Optimizare: Adăugată combinația rapidă ale butoanelor Ctrl + R pentru rapoarte pe ecranul POS.
7. Optimizare: Adăugată rotația plăților, când pe ecran se reflectă mai multe de trei plăți.
8. Optimizare: Când se împrospătez rapoartele nu se efectuează încărcarea animației, dacă ultima dată împrospătarea a durat mai puțin de o secundă.
9. Optimizare: Timp de așteptare, când se conectează la MySQL.
10. Optimizare: Când se efectuează Transfer la realizare/Întoarcere de la realizare, numărul detaliilor este 0.
11. Optimizare: Unirea partidelor automată, care depinde de localitatea partenerului.
12. Optimizare: Calcularea TVA îmbunătățită, când se folosește prețul cu TVA inclus și compatibilitatea cu dispozitivele fiscale.
13. Corectat: Detaliile sunt goale când se reimprimă contul de vânzare pentru expedierea la realizare.
14. Corectat: Nu se iau în considerare vânzările, când se calculează prețul mediu.
15. Corectat: Eșecul previzualizării confecționării, când producerile nu pot fi accesate.
16. Corectat: Rețetele nu pot fi anulate.
17. Corectat: Totalul confecției nu apare pe ecranul de redactare și previzualizării.
18. Corectat: Imposibilitatea de a adăuga mai mult de un singur element în calitatea de produs în Confecție.
19. Corectat: Detaliile în Transferul la realizare/Întoarcere de la realizare nu se salvează corect.
20. Corectat: Chitanța de plată de la Transferul la realizare nu poate fi imprimată direct după redactare.
21. Corectat: Greșeala la efortul de a anula partida, care ar putea duce la lipsa cantități.
22. Corectat: Pierderea focusului când se deschide POS ecranul cu blocarea partenerului și localității.
23. Corectat: Fereastra de comunicare pentru conectarea la baza de date se arată în timpul lansării, când conectarea nu poate fi efectuată, chiar dacă parametrul este deconectat.
24. Corectat: Eșec când lipsește traducerea și vizualizării dialogului de alegere a trăducerii.
25. Corectat: Ajutorul de oficiu mereu rămâne pe panelul de conducere, dacă panelul este închis cu butonul Esc.
26. Corectat: Eșec când se reimprimă întoarcerea de la realizare.
27. Corectat: Transferul la realizare se arată pe conținut.
28. Corectat: Eliminarea detaliilor goale, când se salvează Transferul la realizare/Întoarcere de la realizare.
29. Corectat: Când se creează Transferul la realizare/Întoarcere de la realizare data în modul implicit nu este data de azi.
30. Corectat: Calcularea diferită al TVA în chitanța de plată și bonul facturar.
31. Corectat: Eșec în cartea casieră cu filtru gol.
1.12.12.3
1. Adăugat: Posibilitatea de a alege cantitatea prin introducerea codului qtty*, când articolul se alege după cod.
2. Adăugat: Totalul vânzărilor se calculează automat în Raportul vânzărilor pe ecran.
3. Adăugat: Loc pentru comentarii în operații.
4. Adăugat: Transferuri și Defecte deja sunt permise, când prețurile de venituri nu sunt active pentru utilizator. În acest caz prețul de vânzare se folosește la suma operațiilor.
5. Adăugat: Suportul Daisy Expert KL-01.
6. Adăugat: Ecranul configurării impozitelor, când se creează o nouă bază de date.
7. Optimizare: Calcularea prețului mediu deja se efectuează corect , când se redactează cumpărăturile.
8. Optimizare: Posibilitatea de a redacta schimbările, care n-au fost salvate, în comenzi pe ecran, indiferent de rezoluție.
9. optimizare: Setările ecranului a fost mutate în baza de date cu acces comun pentru stații funcționale , care au aceleași setări în Setări -> Ecran -> Model.
10. Optimizare: Draiverul Georgian Expert Cash Only imprimă numai suma finală.
11. Optimizare: setările, salvate în baza de date, se împrospătez automat, dacă se schimbă pe o altă bază de date sincronizată.
12. Optimizare: ttyACM porturile seriale deja se văd pe Linux.
13. Optimizare: Când se efectuează rezervarea, culoarea meselor se schimbă pentru o vizualizare mai bună.
14. Corectat: Vizualizarea operațiilor nu se împrospătează după anulare.
15. Corectat: Greșeală în crearea camerelor în restaurant în asistentul bazei de date.
16. Corectat: Operația Eliminare folosește prețul de vânzare în locul prețului de venituri.
17. Corectat: Lucrul incorect cu cont-facturile în SQLite baza de date.
18. Corectat: Eșecuri cu comentariile în cont-proforma în SQLite baza de date.
19. Corectat: Asistentul bazei de date nu primește numărul magazinelor, introdusă de pe keyboard.
20. Corectat: Filtrarea partenerilor , produselor, locurilor și utilizatorilor depinde de utilizarea literilor mari și mici.
21. Corectat: Nu toate setările utilizatorului se salvează, când se creează un nou profil al utilizatorului în asistentul bazei de date.
22. Corectat: Partidele nu se salvează corect, când se fac modificări ale noilor detalii.
23. Corectat: Eșecuri rare ale etichetelor pe keyboard.
24. Eșec când se introduc regulile prețurilor cu semnificații incorecte.
25. Corectat: Regulile prețurilor relansează prețul venitului incorect, când se folosesc partidele.
26. Corectat: Șablonările documentelor se pierd după salvare.
27. Corectat: Curățarea tuturor detaliilor ale operaților se scrie incorect în registrul aplicațiilor.
28. Corectat: Eliminarea articolului de pe ecran este posibilă, când corecțiile sunt interzise pentru un utilizator concret.
29. Corectat: partidele cu cantitatea 0 în unele rânduri nu sunt permise.
30. Corectat: Datele platei avansare nu se schimb, când sunt utilizate în operațiuni.
31. Corectat: Ecranul cu regulile prețurilor se poate micșora prea mult.
32. Corectat: „Enter“ nu alege articolul din listă, direct după adăugarea noului articol.
33. Corectat: celula cu numărul de materiale rămâne activă în rețete, după tranziția de pe butonul Tab.
34. Corectat: Timpul în Rezervare nu se salvează.
35. Corectat: Plata se salvează incorect în cartea casieră.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X